Център за професионални обучения Европа

Център за професионално обучение към  ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР – ЕВРОПА” ЕООД извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по 29 бр. професии и 58 броя специалности“

Избирайте от близо 50 вида специалности

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение – което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на
образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

Професионално образование от доказани специалисти

В избраната специалост ще имате възможност да черпите знания чрез практически задачи под вниманието на специалист.

Професионална квалификация

При нас ще се сдобиете с по-високо ниво на професионализъм.

Професии

Ние разполагаме с близо 50 вида специалности, от над 10 вида сектори в бизнеса. Изберете своята специалност, и започнете със своето развитие. 

Дизайн

Маркетинг

Бизнес

Търговия

Счетоводство

Икономика

Мениджмънт

Компютри

Строителство

Хотелиерство

Земеделие

Туризъм

Каква е нашата мисия?

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на образованието и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

Мечтаете за работа, но нямате нужният опит?

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на образованието и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.