Учебен Център Европа

Лицензирани професии и специалности

Професии и специалности

Наименование на професия, специалност, степен на професионална квалификация – СПК

 • Специалност: Графичен дизайн, код 2130701
  СПК: 3
 • Специалност: Недвижими имоти, код 3410301
  СПК: 3
 • Специалност: Търговия на едро и дребно, код 3410401
  СПК: 3
 • Специалност: Банково дело, код 3430101
  СПК:3
 • Специалност: Маркетингови проучвания, код 342020
  СПК: 2
 • Специалност: Финансова отчетност, код 3430201
  СПК: 2
 • Специалност: Митническа и данъчна администрация, код 3440201
  СПК: 3
 • Специалност Бизнес – услуги, код 3450401
  СПК: 2
 • Специалност: Малък и среден бизнес, код 34505051
  СПК: 2
 • Специалност: Търговия, код 3451202
  СПК: 3
 • Специалност: Бизнес администрация, код 3460101
  СПК: 3
 • Специалност: Административно обслужване, код 3460201
  СПК: 2
 • Специалност: Икономическа информатика, код 4820101
  СПК: 3
 • Специалност: Икономическо информационно осигуряване, код 4820201
  СПК: 2
 • Специалност: Текстообработване, код 4820301
  СПК: 1
 • Специалност: Електронна търговия, код 4820401
  СПК: 3
 • Специалност: Компютърна техника и технологии, код 5230501
 • Специалност: Компютърни мрежи, код 5230502
  СПК: 3
 • Специалност: Строителство и архитектура, код 5820101
 • Специалност: Водно строителство, код 5820103
 • Специалност: Транспортно строителство, код 5820104
  СПК: 3
 • Специалност: Кофражи, код 5820302
 • Специалност: Армировка и бетон, код 5820303
 • Специалност: Зидария, код 5820304
 • Специалност: Мазилки и шпакловки, код 5820305
 • Специалност: Вътрешни облицовки и настилки, код 5820306
 • Специалност: Външни облицовки и настилки, код 5820307
 • Специалност: Бояджийски работи, код 5820309
 • Специалност: Строително дърводелство, код 5820310
 • Специалност: Строително тенекеджийство, код 5820311
 • Специалност: Покриви, код 5820312
  СПК: 2
 • Специалност: Стоманобетонни конструкции, код 5820401
 • Специалност: Метални конструкции, код 5820402
 • Специалност: Сухо строителство, код 5820403
 • Специалност: Дограма и стъклопоставяне, код 5820404
 • Специалност: Изолации в строителството, код 5820405
  СПК: 2
 • Специалност: Вътрешни ВиК мрежи, код 5820501
 • Специалност: Външни ВиК мрежи, код 5820502
  СПК: 2
 • Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, код 5820601
 • Специалност Строител на релсови пътища и съоръжения към тях, код 5820602
  СПК: 2
 • Специалност: Тютюнопроизводство, код 6210105
 • Специалност: Гъбопроизводство, код 6210106
 • Специалност: Растителна защита и агрохимия, код 6210107
  СПК: 3
 • Специалност: Полевъдство, код 6210302
 • Специалност: Зеленчукопроизводство, код 6210303
 • Специалност: Трайни насаждения, код 6210304
 • Специалност: Селекция и семепроизводство, код 6210305
  СПК: 2
 • Специалност: Говедовъдство, код 6210401
 • Специалност: Овцевъдство, код 6210402
 • Специалност: Свиневъдство, код 6210403
 • Специалност: Птицевъдство, код 6210404
 • Специалност: Зайцевъдство, код 6210405
 • Специалност: Пчеларство и бубарство, код 6210406
 • Специалност: Коневъдство и конна езда, код 6210407
  СПК: 3
 • Специалност: Организация на хотелиерството, код 8110101
  СПК: 3
 • Специалност: Организация на туризма и свободното време, код 8120101
  СПК: 3
 • Специалност: Екскурзоводско обслужване, код 8120302
  СПК: 3

Продължителност на обучението

1-ва СПК - 330 уч. часа

2-ра СПК - 660 уч. часа

3-та СПК - 960 уч. часа

За повече информация посетете: